Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4240 0052 420
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamilostki milostki
Sponsored post
2677 3849 420
Thanks, Monica!
Po pierwsze: Stawiaj na siebie. Zawsze. Nikt nie jest ważniejszy niż Ty. A jeżeli ktoś sprawi, że tak czujesz czy myślisz - nie ma racji. Pamiętaj. Ty jesteś najważniejszy w całym swoim życiu.
— przemyślenia egoistki? nie sądzę.
Reposted fromniskowo niskowo viabadassfromhell badassfromhell
2238 1f20 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMargheRita86 MargheRita86
0266 8e39 420
Reposted fromdailylife dailylife viaoll oll
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from48hrs 48hrs viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
8179 fea2 420
New Girl s04e18
9957 61d6 420
Reposted fromdivi divi viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viasilkydreams silkydreams
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
9531 13b3 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaRozaa Rozaa
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viamilostki milostki
6936 5fc3 420
Reposted fromEkran Ekran viamilostki milostki
9701 914e 420

dentelledeperle:

Untitled (Brigitte Bardot in Her Dressing Room) , 1956

Edward Quinn (Irish, 1920–1997)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamilostki milostki
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viawszystkodupa wszystkodupa
Była rozdarta między tą miłą osobą, jaką naprawdę była i tą podłą, złośliwą, jaką chciała się stać.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaK8 K8
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
3437 227e 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamilostki milostki
6073 4434 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...