Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from48hrs 48hrs viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
8179 fea2 420
New Girl s04e18
9957 61d6 420
Reposted fromdivi divi viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viaoutoflove outoflove
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
9531 13b3 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaRozaa Rozaa
6936 5fc3 420
Reposted fromEkran Ekran viayouaresonaive youaresonaive
9701 914e 420

dentelledeperle:

Untitled (Brigitte Bardot in Her Dressing Room) , 1956

Edward Quinn (Irish, 1920–1997)

Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viawszystkodupa wszystkodupa
Była rozdarta między tą miłą osobą, jaką naprawdę była i tą podłą, złośliwą, jaką chciała się stać.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaK8 K8
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
3437 227e 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viayouaresonaive youaresonaive
8004 1eb8 420
Reposted fromSapereAude SapereAude viacatherineee catherineee
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso vianataliana nataliana
I mogę czytać cię jak ulubioną książkę
Jak jesteś obok wiem, że wszystko będzie dobrze
— Quebonafide ft. Klaudia Szafrańska - Candy
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie vianataliana nataliana
2459 c2c3 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
7318 84af 420
no właśnie, dlaczego ?
Więc gdy następnym razem zapomnisz, że jesteś Blair Waldorf, pamiętaj, że ja jestem Chuckiem Bassem i cię kocham.
— Ch.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl