Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0436 15cb 420
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaduuuli duuuli
Nawet najbardziej represjonowana kobieta ma swoje tajemne życie z tajemnymi myślami i tajemnymi uczuciami, które są bujne i dzikie, czyli naturalne. 
Nawet najbardziej ubezwłasnowolniona kobieta strzeże tego dzikiego zakątka jaźni, bo intuicyjnie wyczuwa, że któregoś dnia znajdzie się jakaś furtka, szczelina, szansa, i ona ją poszerzy, by wyrwać się na wolność.
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viadoubleespresso doubleespresso
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
5261 261f 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viawasteland wasteland
6954 86d9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
Reposted frombeyooonce beyooonce viahomczi homczi
5185 ea73 420
That '70s Show S08E05
muszę być silna. w końcu jestem sama.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viamiimi miimi
Niechaj Bóg ma w swej opiece człowieka, który Cię naprawdę pokocha. Złamiesz mu serce, śliczna moja, okrutna, psotna kotko, która tak jest nieuważna i pewna siebie, że nie stara się nawet osłaniać swoich pazurków.
— Margaret Mitchell "Przeminęło z wiatrem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamiimi miimi
7693 6a59 420
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viairmelin irmelin
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viairmelin irmelin
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viairmelin irmelin
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viairmelin irmelin

Wtula się we mnie, bo już nigdy więcej mnie nie oszuka. Wtula się, bo już nigdy więcej nie będzie przy mnie dodawała sobie centymetrów do realnego wzrostu. Wtula się, bo zaakceptowała swoją rolę. Która przecież i tak jest ogromna. Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby za nią dać się publicznie rozstrzelać..

— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutline outline viairmelin irmelin
1686 50a2 420
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viairmelin irmelin
3563 6e89 420
Reposted fromretaliate retaliate viabeinthe beinthe
1967 7c46 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakamilab kamilab
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl